Η απόδοση των ιστοσελίδων σε κινητές συσκευές, πάντοτε ήταν μείζονος σημασίας για την τακτική SEO της κάθε εταιρείας. Πλέον, όμως, η Google ενημερώνει τον αλγόριθμό της και δίνει επιπλέον βαρύτητα στο συγκεκριμένο δεδομένο. Κατά συνέπεια, κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να παραμείνει σε υψηλές θέσεις στην κατάταξη, πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτό. Η ενημέρωση του αλγορίθμου ονομάζεται
Read More

Το εταιρικό προφίλ της επιχείρησής σας επηρεάζεται από την μορφή και την απόδοση της ιστοσελίδας σας. Η αισθητική και η λειτουργικότητά της παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην πρώτη εντύπωση που αποκτά κανείς μόλις την επισκεφθεί. Πλέον άλλωστε, η πρώτη επαφή των ενδιαφερόμενων πελατών με την επιχείρησή σας, είναι μέσω διαδικτύου, επομένως καλό θα ήταν να
Read More

Αιτία Μεταξύ των επαγγελματιών που ασχολούνται με το SEO είναι κοινώς γνωστό ότι η μεταφορά μίας ιστοσελίδας σε HTTPS, έχει ως αποτέλεσμα να εμφανίζεται ως «ασφαλής» στην έκδοση 62 του Chrome, κάτι που δεν συμβαίνει με τις σελίδες σε HTTP, οι οποίες στη συγκεκριμένη έκδοση εμφανίζονται ως «μη ασφαλείς». Πραγματοποιώντας την μετάβαση σε HTTPS, εκτός από
Read More

Ο σχεδιασμός μιας στρατηγικής SEO μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα απαιτητικός και χρονοβόρος, όμως αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα στην εξέλιξη της επιχείρησής σας. Ωστόσο, πολλές φορές μπορεί να μην δείτε τα θεμιτά αποτελέσματα, λόγω ορισμένων λαθών ή παραβλέψεων κατά την εκτέλεση των πρακτικών SEO. Παρακάτω αναλύονται κάποια από αυτά τα λάθη και τρόποι για να τα
Read More

Scroll to Top