Μεταφορά σελίδας σε HTTPS για βελτίωση του SEO

Μεταφορά σελίδας σε HTTPS για βελτίωση του SEO |

Αιτία

Μεταξύ των επαγγελματιών που ασχολούνται με το SEO είναι κοινώς γνωστό ότι η μεταφορά μίας ιστοσελίδας σε HTTPS, έχει ως αποτέλεσμα να εμφανίζεται ως «ασφαλής» στην έκδοση 62 του Chrome, κάτι που δεν συμβαίνει με τις σελίδες σε HTTP, οι οποίες στη συγκεκριμένη έκδοση εμφανίζονται ως «μη ασφαλείς». Πραγματοποιώντας την μετάβαση σε HTTPS, εκτός από τα γενικά πλεονεκτήματα, υπάρχει και μία ευκαιρία για την βελτίωση της στρατηγικής SEO που μπορεί να εκμεταλλευτεί κανείς και να βελτιώσει τις επιδόσεις της ιστοσελίδας και την ανάδειξή της στην κατάταξη των οργανικών αποτελεσμάτων της Google.

Googlebot

Πότε προκύπτει όμως αυτή η ευκαιρία; Όταν γίνεται η μετάβαση σε HTTPS, το Googlebot (εργαλείο της Google) ενθαρρύνεται στο να ανιχνεύσει εκ νέου τα url ου υπάρχουν στην ιστοσελίδα σας. Σε διαφορετική περίπτωση, αυτή η ανίχνευση δεν μπορεί να συμβεί εκ νέου, ακόμα και εάν έχετε πραγματοποιήσει αλλαγές στο site σας. Όταν όμως το Googlebot εντοπίσει μία αλλαγή ιστοσελίδας από HTTP σε HTTPS, τότε αυξάνεται ο ρυθμός κατά τον οποίο ανιχνεύει τα url site και στοχεύει στο να συμπεριλάβει τον μέγιστο δυνατό αριθμό σε όσο μικρότερο χρονικό διάστημα γίνεται. Εκεί, λοιπόν, εντοπίζεται η ευκαιρία βελτίωσης της seo στρατηγικής σας.

SEO έλεγχος

Προτού προχωρήσετε στην μετάβαση σε HTTPS καλό θα ήταν να έχετε πραγματοποιήσει έναν έλεγχο SEO, όσο πιο σύντομα γίνεται. Μπορεί να χρειαστούν κάποιες μέρες για την ολοκλήρωσή του. Βάσει των αποτελεσμάτων του ελέγχου, βρείτε τα κατάλληλα άτομα τα οποία θα υλοποιήσουν τις προτεινόμενες βελτιώσεις SEO. Τέλος, εφ’ όσον έχει ολοκληρωθεί τόσο ό έλεγχος, όσο και οι βελτιώσεις, μπορείτε να προχωρήσετε στη μετάβαση σε HTTPS.

Μόλις αποκτήσετε πιστοποιητικό για HTTPS, το Googlebot  θα προχωρήσει ξανά σε ανίχνευση των url ιστοσελίδας σας, η οποία πλέον θα διαθέτει βελτιωμένους δείκτες seo. Έτσι, θα καταφέρετε να βελτιώσετε τη θέση κατάταξής σας στα οργανικά αποτελέσματα της Google.

Αφήστε ένα Σχόλιο

Scroll to Top