Τίτλοι SEO: Πώς να βελτιοποιήσετε τους τίτλους σας με λέξεις-κλειδιά

Λέξεις - κλειδιά

Η βελτιστοποίηση τίτλων άρθρων, ιστολογίων ή ιστοσελίδων είναι ζωτικής σημασίας για την απόκτηση επισκεψιμότητας και την απόκτηση χρημάτων από το Adsense και τις συνδεδεμένες εταιρείες. Η τυπική συμβουλή είναι να εμμείνετε σε μία φράση-κλειδί ανά σελίδα για να διατηρήσετε αυστηρή συνάφεια και να αποφύγετε τις κυρώσεις για χρήση πολλών λέξεων-κλειδιών. Αλλά η προσθήκη επιπλέον, σχετικών λέξεων-κλειδιών, εκτός από τους τροποποιητές και τις λέξεις για τη δημιουργία ενός λογικού τίτλου, έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει περισσότερη επισκεψιμότητα στον ιστότοπό σας.

Μερικές συμβουλές για τίτλους SEO

Διατηρήστε τον τίτλο σύντομο – μία φράση-κλειδί σε μια σελίδα
Ξεκινήστε να στοχεύετε μεμονωμένες λέξεις-κλειδιά σε ξεχωριστές σελίδες και χρησιμοποιήστε πολλές σελίδες για σχετικές λέξεις. Οι γενικές σελίδες προορισμού για μικτά ή γενικά θέματα γενικά δεν θα λειτουργήσουν, επειδή δεν θα μπορείτε να ανταγωνιστείτε για δημοφιλείς μεμονωμένες λέξεις-κλειδιά χωρίς να προσθέσετε φράσεις για τίτλους μακράς ουράς. Η γενική συμβουλή είναι, ότι θα πρέπει να διατηρήσετε τον τίτλο σύντομο (λιγότερους από 70 χαρακτήρες) και να στοχεύσετε μόνο ίσως σε δύο ή τρεις κύριες λέξεις-κλειδιά, που είναι πολύ σχετικές με το περιεχόμενο της σελίδας και τον στόχο της. Μπορείτε φυσικά να αναπτύξετε λέξεις-κλειδιά μακράς ουράς, που περιλαμβάνουν τις κύριες λέξεις-κλειδιά σας συν μια σειρά από τροποποιητές, για να δημιουργήσετε έναν «λογικό» τίτλο, που να έχει νόημα για τους ανθρώπους και τα τεστ, που χρησιμοποιούν τα ρομπότ για να αξιολογήσουν τους ιστότοπούς σας.

Αποφύγετε το γέμισμα με λέξεις-κλειδιά
Υπάρχουν πολλές πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους από το γέμισμα των λέξεων-κλειδιών, που σημαίνει υπερβολική χρήση της λέξης-κλειδιού ή των λέξεων-κλειδιών στον τίτλο, την περιγραφή και το αντίγραφο του σώματος. Η Google επικαλείται ποινή για γέμιση λέξεων-κλειδιών, αν και το όριο πυκνότητας λέξης-κλειδιού δεν είναι ακριβώς γνωστό. Υπάρχουν διάφορα εργαλεία για την καταμέτρηση των συχνοτήτων χρήσης λέξεων-κλειδιών. Η πυκνότητα λέξης-κλειδιού μετριέται απλώς ως ο σχετικός αριθμός φορών, που εμφανίζεται ο όρος αναζήτησής σας (λέξη-κλειδί ή φράση-κλειδί), ως ποσοστό του συνολικού αριθμού λέξεων σε μια δεδομένη σελίδα. Η ιδανική πυκνότητα λέξης-κλειδιού δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 5,5 τοις εκατό. Ωστόσο, διάφορες μηχανές αναζήτησης έχουν διαφορετικά όρια, πριν εφαρμόσουν κυρώσεις. Εύλογα, οι υψηλές πυκνότητες λέξεων-κλειδιών μπορούν να βοηθήσουν στην ενίσχυση της κατάταξης σελίδων, αλλά δεν χρειάζεται να το παρακάνετε.

Λέξεις - κλειδιά
Λέξεις – κλειδιά

Η πυκνότητα λέξεων-κλειδιών μπορεί να ενισχυθεί χρησιμοποιώντας τις λέξεις-κλειδιά σας επανειλημμένα στα:

 • Ετικέτα τίτλου
 • Ετικέτα κεφαλίδας
 • Ετικέτα σχολίου
 • Ετικέτα σώματος
 • Ετικέτα άγκυρας
 • Ετικέτα εικόνας
 • Ετικέτα Alt
 • Domain name
 • Ετικέτα παραγράφου

Μια άλλη γενική συμβουλή για τίτλους είναι να μην υπερβαίνετε τη χρήση της ίδιας λέξης-κλειδιού στον τίτλο περισσότερες από δύο φορές.

Πώς το Google και άλλες μηχανές αναζήτησης ανιχνεύουν και κατατάσσουν τις λέξεις-κλειδιά σας στον τίτλο

Δεν είναι ευρέως κατανοητό, αλλά η Google και άλλες μηχανές αναζήτησης καταγράφουν και κατατάσσουν κάθε μεμονωμένη λέξη-κλειδί στον τίτλο σας και κάθε συνδυασμό, συμπεριλαμβανομένων διαφόρων παραγγελιών και θέσεων για τις λέξεις-κλειδιά. Παρόλο που υπάρχει προτεραιότητα για τις φράσεις με τις λέξεις-κλειδιά με τη σειρά που βρίσκονται στον τίτλο και για τις λέξεις που εμφανίζονται πρώτες, η Google θα καταχωρήσει όλες τις λέξεις-κλειδιά και φράσεις και θα δημιουργήσει μια κατάταξη για αυτές.

Αραίωμα του βάρους των λέξεων-κλειδιών στον τίτλο
Η Google φαίνεται επίσης να θεωρεί, ότι οι μεγάλοι τίτλοι είναι πιο πιθανό να είναι Spam (ειδικά οι πολύ μεγάλοι τίτλοι). Οι μεγαλύτεροι τίτλοι μπορεί επίσης να εμφανίζονται με πολλές λέξεις-κλειδιά. Έρευνα έχει δείξει ότι η πρώτη λέξη-κλειδί στον τίτλο έχει τη μεγαλύτερη βαρύτητα. η δεύτερη λέξη-κλειδί έχει κάπως μικρότερο βάρος και ούτω καθεξής. Προσθέτοντας περισσότερες λέξεις, μπορείτε να μειώσετε το βάρος, που εφαρμόζεται σε καθεμία από αυτές. Για τη στόχευση αναζητήσεων και φράσεων με δύο λέξεις, είναι σημαντικό να κρατάτε τις λέξεις-κλειδιά κοντά τη μία στην άλλη και με τη «φυσική» τους σειρά. Προσπαθήστε να αντιστοιχίσετε την πιθανή σειρά των όρων στη φράση αναζήτησης, με τη σειρά στον τίτλο.

seo
seo

Χρησιμοποιήστε πολλές φράσεις-κλειδιά, πολλαπλασιάστε την επισκεψιμότητά σας
Εάν η Google εξάγει μια κατάταξη για όλες τις λέξεις στον τίτλο, σίγουρα, με τη συμπερίληψη δύο ή τριών λέξεων-κλειδιών αντί για μία θα είναι πιο πιθανό να έχει περισσότερη επισκεψιμότητα ο ιστότοπος. Η κίνηση για κάθε λέξη πρέπει να αθροίζεται και να πολλαπλασιάζεται. Η κατανόηση του πότε αυτό είναι κατάλληλο και πότε όχι, είναι η ουσία της βελτιστοποίησης τίτλων. Όπως εξηγήθηκε προηγουμένως, το βάρος ή η αξία της λέξης-κλειδιού φαίνεται να μειώνεται γρήγορα, καθώς μετακινείστε από την πρώτη λέξη στην τελευταία. Περισσότερες λέξεις-κλειδιά φαίνεται να μειώνουν το βάρος που δίνεται για κάθε λέξη. Επίσης, υπάρχει το σημαντικό θέμα της συνάφειας. Η σελίδα σας μπορεί να τιμωρηθεί, εάν οι λέξεις που χρησιμοποιείτε δεν είναι πολύ σχετικές με το περιεχόμενο της σελίδας.

Η βασική πτυχή είναι ο ανταγωνισμός – χρησιμοποιήστε μόνο μία φράση, εάν ο ανταγωνισμός είναι υψηλός
Εάν υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός για μια λέξη-κλειδί, τότε είναι καλύτερο να χρησιμοποιείτε μόνο μια λέξη-κλειδί ή φράση. Μείνετε στη φράση-κλειδί που βρήκατε, χρησιμοποιώντας το Google Keyword Planner για χρήση στον τίτλο. Γνωρίζετε τα στατιστικά στοιχεία και τον ανταγωνισμό για αυτήν ακριβώς τη φράση και δεν είναι συνετό να ασχολείστε με αυτό. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορα εργαλεία για την εκτίμηση του ανταγωνισμού για τη φράση και την πιθανή επισκεψιμότητα. Το εργαλείο Έρευνας λέξεων-κλειδιών δείχνει, πώς ακόμη και μικρές αλλαγές στη φράση μπορούν να επηρεάσουν δραματικά την επισκεψιμότητα και τον ανταγωνισμό.

Εάν ο ανταγωνισμός είναι υψηλός, πρέπει να διατηρήσετε τη δύναμη της σελίδας και του τίτλου σας για να ανταγωνιστείτε. Η προσθήκη επιπλέον φράσεων θα μειώσει το βάρος, που εφαρμόζεται στη λέξη-κλειδί. Θα μπορούσατε να χάσετε τη μάχη, εάν δεν έχετε αυτόν τον μοναδικό, ιδιαίτερα εστιασμένο τίτλο για τη λέξη-κλειδί.

3 σκέψεις για το “Τίτλοι SEO: Πώς να βελτιοποιήσετε τους τίτλους σας με λέξεις-κλειδιά”

 1. Παράθεση: SEO: 6 τρόποι για να παραμένετε ενήμεροι σχετικά με το SEO - Κατασκευή ιστοσελίδων

 2. Παράθεση: Facebook για επιχειρήσεις: Πώς να βελτιστοποιήσετε τη σελίδα σας - Κατασκευή ιστοσελίδων

 3. Παράθεση: 4 λόγοι για τους οποίους χρειάζεστε έναν τεχνικό SEO! - Κατασκευή ιστοσελίδων

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Scroll to Top